Pošlete nám vzkaz

Akce školy 2015/2016

Září

-          Den jazyků  - 25.9.                                                                   

-          Exkurze Kámen Plus Luleč 5,9.r. – 22.9.                                  

-          Fotografování 21.9.                                                                                 

-          IPS Vyškov – 9.r. – 29.9                                                         

-          exkurze Modrá, Velehrad – 5.,6.r. – 30.9.                               

 

Říjen

-          Týden zdraví                                                                             

-          sběr papíru                                                                                

-          DDH 4.r.. – 21.10.                                                                    

-          zdravá výživa – mléčné výrobky – kroužek vaření                    

-          studijní pobyt Oxford – 6.-9.r. – 3.-9.10.                                  

                              

 

Listopad

-          IPS Vyškov 9.r.                                                                        

-          veletrh vzdělávání –8. a9.r. – 3.11.                                          

-          Pernštejni – Přemyslovci – 3.-9.r. – 10.11.                               

-          Divadlo Polárka – 6.,7.r. – 16.11.                                             

 

                                                                              

 

Prosinec

                   –      Vánoční turnaj ve stolním tenise – 2.st.      .                              

-          Vánoční turnaj v dámě                                                              

-          Mikulášská nadílka                                                                   

-          Vánoční pečení – kroužek vaření                                              

-          Turnaj ve florbale – 5.-9.r. – 3.12.                                            

-          Soutěž „O nejlepší perníkovou chaloupku“                               

-          Mikulášská besídka                                                                   

 

 

Leden     -         

 

Únor

-          LVZ 7.roč. -  8.2.- 12.2..                                                           

-          divadlo Polárka – 24.2. – 7.AB                                                 

-          výukový pořad „Východní Afrika“ – 6.-9.r. – 2.2.                   

 

 

Březen

-          Den učitelů – Den naruby – 9.r.                                                

-          Výukový program ZOO Vyškov – 4.tř.    .                              

 

Duben

-          sběr papíru                                                                                

-          Den Země                                                                                 

-          Ekologický kurz – 6.r.                                                              

-          Divadlo Polárka – 8,9.r. – 27.4                                                 

-          ZOO Vyškov – 2.                                                                     

-          výukový pořad ZOO – 3.AB                                                   

 

Květen

-          soutěž ml.cyklistů                                                                      

-          Den matek                                                                                 

-          ŠvP 3. ročník-Ruprechtov                                                         

 

 

Červen

-          Den dětí                                                                                     

-          slavnostní rozloučení se žáky 9.r. na OÚ Drnovice                   

-          ŠVZ                                                                                          

-          Drnovická laťka