Pošlete nám vzkaz

Dokumenty ŠD

Úhrada za pobyt

Zápisní lístek 

Řád ŠD

Školní vzdělávací plán ŠD

Květen


-        klidové činnosti v ŠD

-        hry se stavebnicí

-        stolní hry (fotbálek, kulečník)

-        odpočinek na míčích

-        tvoříme přání pro maminky ke Dni matek

-        pravidelný pobyt venku,  využíváme dětská hřiště – při ZŠ, při MŠ, Křivda, U potoka

-        procházíme ulicemi – povídáme si o  cestě do školy a domů – bezpečnost cesty

-        organizujeme vycházky do přírody (ohleduplný vztah k přírodě)

-        výlet ke studánce „Pavla“, k rozhledně

-        plníme zábavné úkoly

-        tvoříme rozkvetlé stromy, keře, jarní květiny – zdobíme si nástěnku v prostorách ŠD

-        návštěva soukromého statku

-        výstava „Titanic“ Brno