Pošlete nám vzkaz

Informace pro rodiče

Proč značíme v jídelníčku alergeny.... čtěte 

 

Rodičům, žákům a zaměstnancům na vědomí 

Ve školním roce 2018/2019  pro následující den je nutno odhlásit oběd do 13.00 hod nebo SMS do 7 hod ráno. Poté již není možno oběd odhlásit!!!. 

V první den nemoci je možno strávníkovi vzít jídlo do jídlonosiče.

V následujících dnech nemoci,

pokud se strávník neodhlásí a je mu bráno jídlo do jídlonosiče, platí sazbu jako cizí strávník

v hotovosti  ( v této ceně jsou zahrnuty režijní náklady-viz. Školský zákon).

 

Oběd do jídlonosiče se vydává v době od 11.00 – 11.30 hod. 

 

Finanční limity dle věkové skupiny strávníků (vyhláška č.463/2011Sb. s účinností od 1.ledna 2012,

kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování 

Cena oběda pro žáka:     

skupina  1.- 4. ročník 7 - 10 let           20,- Kč 

skupina  5.- 9. ročník 11 - 14 let         23,- Kč 

skupina  15 a více let                         24,- Kč 

zaměstnanci                                       25,- Kč (příspěvek FKSP 8,- Kč) 

cizí strávníci                                       52,- Kč ( z toho réžie činí 27,-Kč)

svačina                                                13,- Kč 

 

Zálohová platba obědů i svačin: přes účet u banky 

– souhlas s inkasem – 16 -20 den v měsíci 

- tr. příkaz k úhradě nejpozději k 20. dni v měsíci 

Ve výjimečných případech a po domluvě s vedoucí stravovámí platba v hotovosti – poslední 

týden v měsíci na měsíc následující, jinak nebude strávníkovi ve školní jídelně strava vydána !!!

  

Úřední hodiny:       denně            7.30 - 8.00 hodin 

                                  

 

Informace na tel. : mobil: 603 512 382 do 14.00 hod 

Dne: 1.6.2018                                                                                                                                        Michaela Suchánková 

                                                                                                                                                                       vedoucí stravování