Základní škola Drnovice - hlavní vchod ZŠ Drnovice - pohled na školu Interiér základní školy Drnovice Tělocvična ZŠ Drnovice Interiér základní školy Drnovice

Tělocvična - provozní řád

Prostory tělocvičny, zařízení, nářadí a zázemí lze využívat ke sportovní činnosti až po řádném uzavření nájemní smlouvy mezi nájemcem a pronajímatelem tělocvičny (ZŠ Drnovice).

Každá skupina sportovců, která chce využívat toto zařízení stanoví předem jmenovitě odpovědnou osobu i jejího zástupce (organizátor sportovní akce).

Bez přítomnosti vedoucího skupiny, nebo jeho zástupce není vstup účastníkům sportovní akce do pronajímané tělocvičny povolen a jsou povinni tělocvičnu opustit.

Vedoucí skupiny má tyto povinnosti:

 • Dbá na dodržování a plnění ustanovení nájemní smlouvy a tohoto řádu bez výjimek. Dbá na dodržování pokynů školníka (p. Hrozek), ředitele školy nebo jiného zaměstnance školy

 • Zodpovídá za ochranu pronajatého majetku před poškozením

 • Veškeré případné škody na pronajatém majetku oznámí co nejdříve školníkovi nebo řediteli školy

 • Zodpovídá za bezodkladné uhrazení nákladů na odstranění škod prokazatelně způsobených při sportovní činnosti a všech činnostech souvisejících se sportovní činností, při kterých byl jako vedoucí skupiny stanoven

 • Zodpovídá za dodržování čistoty a pořádku ve všech pronajatých prostorách, které ke své činnosti sportovci a ostatní účastníci využívají

 • Zodpovídá za chování a bezpečnost všech účastníků při sportovní činnosti a všech činnostech souvisejících se sportovní činností

Pravidla pro vstup a užívání pronajatých prostor pro sportovce a účastníky sportovních akcí

Dodržování čistoty a pořádku

 • Vstup do zařízení pouze po přezutí (platí i pro diváky sportovních utkání jednotlivých oficiálních soutěží

 • Zákaz vnášení kol do prostoru tělocvičny i prostorů přilehlých chodeb

 • Zákaz vodění psů

Ochrana pronajatého majetku před poškozením

 • Povinnost ohlásit vzniklou škodu vedoucímu skupiny případně školníkovi, nebo řediteli školy

 • Zákaz posunování a přemisťování nářadí a zařízení po podlaze

 • Zákaz jízdy na kolečkových bruslích, skateboardu a obdobných zařízeních v prostoru tělocvičny a přilehlých prostorech

Pořadatel turnaje či soutěžního utkání zodpovídá za čistotu, pořádek.

Ve všech prostorách tělocvičny i v celém areálu školy je zákaz kouření a konzumace alkoholických nápojů.

V případě havárie informovat okamžitě školníka případně ředitele školy

Při nedodržování těchto pravidel bude pronájem zrušen

Mgr. Miroslav Zemánek

ředitel školy

Internetová objednávka obědů

Internetová objednávka obědů
On-line prohlídka školy

Plánované akce

Zobrazit vše

Kalendář akcí

Zprávy

 • 27. únor 2021

  Uzavření 1. a 2. ročníků ZŠ

  Od 1.3. se úplně uzavírají školy. Z tohoto důvodu přecházejí i žáci 1. a 2. ročníku na distanční výuku.

 • 23. únor 2021

  Online prohlídka školy

  V těchto dnech jsme pro vás připravili Den otevřených dveří trochu jinak. :) Nová virtuální prohlídka vám umožní nahlédnout do prostorů naší školy. Těšíme se na vaši návštěvu a s případnými dotazy nás neváhejte kontaktovat. Věříme, že se vám u nás bude líbit a snad brzy osobně na viděnou.

 • 02. únor 2021

  Informace pro rodiče předškoláků

  Vážení rodiče budoucích prvňáčků, s ohledem na současnou epidemickou situaci zatím není možné uskutečnit tradiční program pro předškoláky „Všeználka“. Rádi bychom, hned jak to bude možné, tyto skupinky uskutečnili alespoň ve zkrácené formě (3–5 setkání).

Zobrazit vše

Copyright © 2019 Základní škola Drnovice | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign