Základní škola Drnovice - hlavní vchod ZŠ Drnovice - pohled na školu Interiér základní školy Drnovice Tělocvična ZŠ Drnovice Interiér základní školy Drnovice

Tělocvična - provozní řád

Prostory tělocvičny, zařízení, nářadí a zázemí lze využívat ke sportovní činnosti až po řádném uzavření nájemní smlouvy mezi nájemcem a pronajímatelem tělocvičny (ZŠ Drnovice).

Každá skupina sportovců, která chce využívat toto zařízení stanoví předem jmenovitě odpovědnou osobu i jejího zástupce (organizátor sportovní akce).

Bez přítomnosti vedoucího skupiny, nebo jeho zástupce není vstup účastníkům sportovní akce do pronajímané tělocvičny povolen a jsou povinni tělocvičnu opustit.

Vedoucí skupiny má tyto povinnosti:

 • Dbá na dodržování a plnění ustanovení nájemní smlouvy a tohoto řádu bez výjimek. Dbá na dodržování pokynů školníka (p. Hrozek), ředitele školy nebo jiného zaměstnance školy

 • Zodpovídá za ochranu pronajatého majetku před poškozením

 • Veškeré případné škody na pronajatém majetku oznámí co nejdříve školníkovi nebo řediteli školy

 • Zodpovídá za bezodkladné uhrazení nákladů na odstranění škod prokazatelně způsobených při sportovní činnosti a všech činnostech souvisejících se sportovní činností, při kterých byl jako vedoucí skupiny stanoven

 • Zodpovídá za dodržování čistoty a pořádku ve všech pronajatých prostorách, které ke své činnosti sportovci a ostatní účastníci využívají

 • Zodpovídá za chování a bezpečnost všech účastníků při sportovní činnosti a všech činnostech souvisejících se sportovní činností

Pravidla pro vstup a užívání pronajatých prostor pro sportovce a účastníky sportovních akcí

Dodržování čistoty a pořádku

 • Vstup do zařízení pouze po přezutí (platí i pro diváky sportovních utkání jednotlivých oficiálních soutěží

 • Zákaz vnášení kol do prostoru tělocvičny i prostorů přilehlých chodeb

 • Zákaz vodění psů

Ochrana pronajatého majetku před poškozením

 • Povinnost ohlásit vzniklou škodu vedoucímu skupiny případně školníkovi, nebo řediteli školy

 • Zákaz posunování a přemisťování nářadí a zařízení po podlaze

 • Zákaz jízdy na kolečkových bruslích, skateboardu a obdobných zařízeních v prostoru tělocvičny a přilehlých prostorech

Pořadatel turnaje či soutěžního utkání zodpovídá za čistotu, pořádek.

Ve všech prostorách tělocvičny i v celém areálu školy je zákaz kouření a konzumace alkoholických nápojů.

V případě havárie informovat okamžitě školníka případně ředitele školy

Při nedodržování těchto pravidel bude pronájem zrušen

Mgr. Miroslav Zemánek

ředitel školy

Plánované akce

Zobrazit vše

Kalendář akcí

Zprávy

 • 20. prosinec 2019

  Vánoční turnaj ve stolním tenise

  V pátek 20.12.2019 se konal na naší škole tradiční turnaj ve stolním tenise " O putovní pohár ředitele školy" zná své vítěze. Letošního 18. ročníku se soutěže zúčastnilo celkem 43 žáků 5-9 tříd. V kategorii dívek zvítězila Šarlota Střelcová z 8. ročníku. Druhé místo obsadila Veronika Haluzová z 9. ročníku a třetí místo vybojovala Martina Beránková z 9. ročníku. V kategorii chlapců se vítězem stal Jan Zbořil z 9. ročníku, druhé místo obsadil Ladislav Smutník 9. ročník a třetí skončil Petr Bílek 9. ročník

 • 20. prosinec 2019

  Předvánoční návštěva útulku

  Děti ŠD s velkou radostí předávají " kupu vánočních dárků" pro pejsky od celé Základní školy. Vědí, že Vánoce nejsou jen svátky dárků, ale i lásky, kterou nejen dostáváme ale i DÁVÁME. Též rodičům patří velké poděkování.

 • 20. prosinec 2019

  Vánoční turnaj v dámě

  19.12. 2019 proběhl již 18. ročník vánočního turnaje " O pohár ředitele školy" ve stolní hře Dáma. Turnaje se zúčastnilo 76 dětí 1. stupně. Konalo se celkem 5 vyřazovacích kol. Po urputných bojích stáli na stupních vítězů: 1. místo Dominik Tesař 5.A. 2. místo Adam Ulrich 5. B a 3. místo Táňa Bednářová 3.B. Do jídelny jim přišel poblahopřát pan ředitel i všechny učitelky I. stupně s dětmi.

Zobrazit vše

Copyright © 2019 Základní škola Drnovice | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign