Základní škola Drnovice - hlavní vchod ZŠ Drnovice - pohled na školu Interiér základní školy Drnovice Tělocvična ZŠ Drnovice Interiér základní školy Drnovice

Hřiště - provozní řád

Čl. 1 Využívání hřiště

 1. Provozovatelem víceúčelového sportovního hřiště je Základní škola Drnovice, okres Vyškov.
2. Hřiště je určeno k provozování míčových her širokou veřejností všech věkových skupin. Jedná se zejména o malou kopanou, házenou, odbíjenou, nohejbal, atd.
3. Uživatelem hřiště mohou být jednotlivci nebo skupiny osob po dohodě se zástupcem školy (tajemnice, ředitel).
4. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem dohodnutý čas a provozovat určený druh sportu. Po celou dobu užívání hřiště dbá bezpečnostních předpisů a předpisů k ochraně majetku.
5. Uživatel je povinen dbát pokynů a upozornění provozovatele hřiště a ustanovení tohoto provozního řádu.

 Čl. 2 Provoz a správa hřiště

 1. Klíče od sportoviště se půjčují a vracejí v dopoledních hodinách v pracovní dny v Základní škole Drnovice. Ten, kdo si klíče půjčí, je plně zodpovědný za provoz sportoviště.
2. Denní provozní doba využívání víceúčelového hřiště ve dnech školního vyučování 15.00-22.00hod., v ostatních dnech 9.00-22.00 Vstup do areálu je povolen pouze přístupovými prostory, je zakázáno přelézání plotů, zamčených vchodů a vlastního oplocení hřiště.
4. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho provozovatel oprávněn částečně omezit a nebo zcela zrušit provoz.
5. V případě zjištění jakékoli závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu nahlásit provozovateli hřiště.

Čl. 3 Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

 1. V areálu hřiště je zakázáno jakékoli znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy.
2. Na víceúčelovém hřišti je zakázáno:
-odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
-vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi-kopačky, boty s hroty, boty s podpadkem, tretry apod.
-manipulovat s ostrými předměty
-jezdit na kole, koloběžce, skateboardu apod.
-pobývání dětí do 18let bez doprovodu dospělé osoby
-vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu
-přemisťovat pevné nebo mobilní zařízení mimo stanovená místa
-kouřit a konzumovat alkoholické nápoje v celém areálu školy
-vstupování podnapilým osobám
-rozdělávání a manipulace s ohněm v celém areálu školy
-odhazování žvýkaček na povrch hřiště
-úmyslné, prudké odrážení míče o plot z bezprostřední blízkosti
3. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím osobám.
4. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, nebo jinak obtěžovat nejbližší okolí.
5. Přinesené sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.
6. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé v areálu školy, a to i v případě použití poškozeného zařízení sportoviště. Současně neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí pronajímatelů.

Čl. 4 Další ustanovení

 1. Cena za pronájem celého víceúčelového hřiště je bez použití osvětlení 300 Kč/hod., v případě použití osvětlení 350 Kč/hod. V případě užití jednoho kurtu je cena bez použití osvětlení 100 Kč/hod., s osvětlením 150 Kč/hod.

2. Při nedodržování tohoto provozního řádu může provozovatel uživatele z hřiště vykázat. Při neuposlechnutí těchto pokynů budou oprávnění pracovníci informovat policii.
3. Tento provozní řád a jeho případné změny jsou a budou vyvěšeny na viditelném místě u hřiště.

 V Drnovicích 1.11.2009

Mgr. Miroslav Zemánek

ředitel školy

Plánované akce

Zobrazit vše

Kalendář akcí

Zprávy

 • 20. prosinec 2019

  Vánoční turnaj ve stolním tenise

  V pátek 20.12.2019 se konal na naší škole tradiční turnaj ve stolním tenise " O putovní pohár ředitele školy" zná své vítěze. Letošního 18. ročníku se soutěže zúčastnilo celkem 43 žáků 5-9 tříd. V kategorii dívek zvítězila Šarlota Střelcová z 8. ročníku. Druhé místo obsadila Veronika Haluzová z 9. ročníku a třetí místo vybojovala Martina Beránková z 9. ročníku. V kategorii chlapců se vítězem stal Jan Zbořil z 9. ročníku, druhé místo obsadil Ladislav Smutník 9. ročník a třetí skončil Petr Bílek 9. ročník

 • 20. prosinec 2019

  Předvánoční návštěva útulku

  Děti ŠD s velkou radostí předávají " kupu vánočních dárků" pro pejsky od celé Základní školy. Vědí, že Vánoce nejsou jen svátky dárků, ale i lásky, kterou nejen dostáváme ale i DÁVÁME. Též rodičům patří velké poděkování.

 • 20. prosinec 2019

  Vánoční turnaj v dámě

  19.12. 2019 proběhl již 18. ročník vánočního turnaje " O pohár ředitele školy" ve stolní hře Dáma. Turnaje se zúčastnilo 76 dětí 1. stupně. Konalo se celkem 5 vyřazovacích kol. Po urputných bojích stáli na stupních vítězů: 1. místo Dominik Tesař 5.A. 2. místo Adam Ulrich 5. B a 3. místo Táňa Bednářová 3.B. Do jídelny jim přišel poblahopřát pan ředitel i všechny učitelky I. stupně s dětmi.

Zobrazit vše

Copyright © 2019 Základní škola Drnovice | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign