Základní škola Drnovice - hlavní vchod ZŠ Drnovice - pohled na školu Interiér základní školy Drnovice Tělocvična ZŠ Drnovice Interiér základní školy Drnovice

 

Ve školním roce 2023/2024 má škola 339 žáků, 41 pedagogických pracovníků včetně vychovatelek ŠD a asistentek pedagoga, 2 administrativní pracovnice, školníka, 3 uklízečky a ve školní kuchyni pracují 3 kuchařky a vedoucí školního stravování.

Výchovně vzdělávací proces je zaměřen na rozvoj zdravého životního stylu a zdravého prostředí, práci s počítači výuku anglického jazyka, matematiky a českého jazyka, a dále na bohatou zájmovou činnost. V tomto školním roce probíhá výuka podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "Zdravá škola pro všechny". Daří se nám integrovat žáky s vývojovými poruchami učení. Výuka probíhá v 17 kmenových a 7 odborných učebnách. Součástí školy je školní družina, školní dílny, cvičná kuchyně, školní knihovna, tělocvična a hala. Učebnu hudební výchovy v odpoledních hodinách využívá pro výuku žáků naší školy ZUŠ Vyškov (klavír, flétna, trubka). Učebny informatiky jsou využívána pro volný přístup k ICT a na Internet, tělocvična a hala pro rozvoj tělesné zdatnosti dětí ve sportovních kroužcích. V areálu školy je hřiště s umělým povrchem a upravené travnaté prostory pro odpočinek.

Školní kuchyně má kapacitu 600 obědů a ve školní jídelně je 120 míst pro strávníky.
ZŠ Drnovice je plně organizovanou školou s právní subjektivitou od roku 1993. Zřizovatelem je obec Drnovice

 

 

 

 

 

Internetová objednávka obědů

Internetová objednávka obědů
On-line prohlídka školy

Plánované akce

Zobrazit vše

Kalendář akcí

Zprávy

Zobrazit vše

Copyright © 2019 Základní škola Drnovice | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign