Základní škola Drnovice - hlavní vchod ZŠ Drnovice - pohled na školu Interiér základní školy Drnovice Tělocvična ZŠ Drnovice Interiér základní školy Drnovice

Cíle žákovského parlamentu:

 1. Být prostředníkem mezi žáky a vytvořit zpětnou vazbu pro všechny učitele a vedení školy

 2. Předcházet negativním jevům mezi žáky a dohlížet na dodržování školního řádu

Obecná ustanovení:

 1. Volby do parlamentu proběhnou vždy na začátku školního roku (v září). V každé třídě od 3. Do 9. ročníku budou zvoleni dva zástupci parlamentu (podle počtu žákům ve třídách).

 2. Členové parlamentu zvolí na první schůzce svého předsedu

 3. Parlament se bude scházet 1x za 2 měsíce. Mimořádnou schůzku parlamentu může svolat kterýkoli člen prostřednictvím předsedy (předsedkyně).

 4. Z každého jednání parlamentu bude pořízen zápis.

Povinnosti člena žákovského parlamentu:

 1. Účastnit se všech jednání parlamentu.

 2. Zastupovat třídu při řešení problémů.

 3. Přenášet závěry z jednání parlamentu do třídy a konzultovat je se spolužáky.

 4. Náměty z řad spolužáků přenášet na jednání parlamentu.

Práva člena žákovského parlamentu:

 1. Vyslovit svůj názor.

 2. Dotazovat se učitelů i vedení školy na nejasnosti spojené s výukou i provozem školy.

 3. Radit se s třídou.

 4. Být seznámen s řešením každé vznesené připomínky .

Internetová objednávka obědů

Internetová objednávka obědů
On-line prohlídka školy

Plánované akce

Zobrazit vše

Kalendář akcí

Zprávy

Zobrazit vše

Copyright © 2019 Základní škola Drnovice | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign